Liên hệ trực tiếp:

Trường TH & THCS Ngọc Chấn

Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
ybi-yenbinh-th-thcsngocchan@edu.viettel.vn